Informativna i  cifarska tabla prikazuju trenutno stanje igre u svakom trenutku. Sa centralnim ra?unarom povezane su kablom (RS232), a o ispisu, preuzimanju novog stanja i komunikaciji sa serverom brinu ugra?eni mikrokontroleri. Zahvaljuju?i tome rad tabli je potpuno automatizovan i ne zahteva nikakvu intervenciju od strane korisnika.

Cifarska tabla - Standardna cifarska tabla sa 90 brojeva (9x10) za pra?enje izvu?enih loptica iz bubnja.

Tabla fondovi - Tabla za prikaz vrste informacija vrste igara, iznosima fondova i njihovim maksimalnim loptama, do kojih se ti fondovi ispla?uju. Predvi?eno je 6 redova za informacije o fondovima. Opseg iznosa fonda je od 0 do 999,999 (šestocifreni) a maksimalne loptice od 0 do 99 (dvocifreni). Iznos fonda i maksimalne lopte igre koja se trenutno igra blinka.

Informaciona tabla - Standardna informaciona tabla za prikaz informacija teku?eg kola (cena i broj prodatih tiketa, maksimalna lopta, broj izvu?enih lopti, premije linije, binga i bonusa).

Tabla rang lista tiketa - Standardna tabla za prikaz tiketa sa najve?om šansom za dobitak sa informacijom o broju loptica koje ?ekaju i brojevima poslednjih izvu?enih loptica.

Tabla prodati tiketi - Tabla za prikaz prodatih tiketa u maksimalno 6 redova. Program može pratiti 6 razli?itih prodavaca. Na njoj se pokazuje broj serije i broj svakog prodatog listi?a u svakoj partiji.