Upravlja?ki centralni ra?unar u kome posebno projektovan program obradjuje i generiše sve broj?ane podatke i ostale informacije koje se prosledjuju ostalim uredjajima u sistemu.

Centralni PC mora da ima ispravnu konfiguraciju, pravilno instaliran i podešen odgovaraju?i operativni sistem, drajvere za sve komponente i ispravno instalirane programe za upravljanje Bingo sistemom.
Mati?na plo?a ne sme biti integrisana, neophodni su ispravni svi portovi (COM, LPT), grafi?ka kartica sa TV izlazom, zvu?na neintegrisana kartica, LAN kartica i ostale standardne PC komponente.

 KLIJENT (konzola) ZA IGRA?E